• Hello! How can I help you?

    What are you looking for?

  • I’m looking for a product…

Please leave a message and we’ll get back to you shortly.

[contact-form-7 id="315" title="Leave Message Form"]
Post at 16 Nov 2023

Đăng ký ngay

Hình thức

Webinar online – Link tham gia sẽ được vào email mà khách hàng đã đăng ký.

Thời gian

  1. 9:00 am – 11:30 am, ngày 5/12/2023
  2. 9:00 am – 11:30 am, ngày 7/12/2023

Nội dung Webinar

  • Giới thiệu về sản phẩm mới EST4
  • Hướng dẫn nâng cấp hệ thống EST3 lên EST4

*Nội dung của 2 buổi là như nhau, để thuận tiện cho các khách hàng trao đổi, Servo Dynamics sẽ sắp xếp các khách hàng có cùng nhu cầu vào 1 buổi. Thông tin cụ thể về ngày tham gia sẽ được xác nhận qua email mà khách hàng đã đăng ký.

Webinar - EST4 Migration 12/2023

D13EDA0E-8930-4174-ACAF-43D4F9B8D446
Category: News
Request a Quotation